Yer ve Zaman
nirengi noktası

YZ Strateji

Türkiye, kapsamlı siyasi, sosyal ve ekonomik analizlere dayalı sivil düşünce kuruluşları geleneğine sahip bir ülke değildir. Bu konudaki çalışmalar, kimi kamu kurumları ile üniversitelerin akademik bakış açısıyla yürüttüğü faaliyetlerle sınırlı kalmış, gerçek anlamda sivil kurumsal yapılar oluşturulup geliştirilememiştir. ABD, Avrupa ve diğer bazı ülkelerin düşünce kuruluşları, Türkiye’deki bu eksiği “içeriden katkı alan dışarıdan bakış açılarıyla” kapatmaya çalışmışlardır.

1980’li yıllardan sonra, her alanda ciddi değişimler yaşayan Türkiye’de, bu bağlamda da bir hareketlenme görülmüştür. Kimi çeşitli kamu kurumlarıyla, kimi çeşitli siyasi gruplarla, kimi de yurt dışındaki düşünce kuruluşlarıyla işbirliği içinde, analiz ve öngörü temelli çalışmalar yürütülmüştür. Söz konusu çalışmalar, daha çok akademisyen, gazeteci, bürokrat kimliklerine sahip insanlar tarafından gerçekleştirilmiştir. 2000’li yıllara gelindiğinde, bu alandaki kurumsal yapılanmalar da şekillenmeye başlamıştır.

YZ STRATEJİ ekibi, 1980’lerden itibaren bu çalışmalarda yer almış ve bugüne kadar, çeşitli kurumsal ünvanlarla faaliyetlerini sürdürmüş kişilerden oluşmaktadır. Bu ekibin, AKART ve AAR STRATEJİ markalarıyla hazırladığı gündem değerlendirmeleri, stratejik raporlar, siyasi araştırmalar, mesleki eğitim/eğitim araştırmaları vb. çalışmalar, 2007 yılından beri YZ STRATEJİ kurumsal kimliğiyle sürmektedir.